Novosti

Kliping iskoristio PRiliku 2012

Prošle nedelje kao predavači na 4. srpskoj konferenciji odnosa s javnošću PRilika 2012, u Novom Sadu boje srpskog i slovenačkog Klipinga zastupali su Ilija Vučević, menadžer odnosa s klijentima, i Tina Cipot, vođa web monitoringa. Brojnoj publici predstavili su prezentaciju „Ne dozvolite da vas društveni mediji „pregaze“: Efektivno upravljanje informacijama i odnosima s javnošću u društvenim medijima.“
Prezentaciju su glasanjem izabrali članovi Društva Srbije za odnose sa javnošću.
Više o konferenciji na: http://marketingmreza.com/portal/pr-strucnjaci-iskoristili-priliku/

 

Назад

0 komentаrа

Dodаj komentаr