Novosti

Modifikovani stavovi o genetski modifikovanoj hrani

Iz izjava srpskih zvaničnika nekada je veoma teško rasuditi šta je informacija, a šta dezinformacija, šta je istina, a šta laž. A još teže je proceniti “rok trajanja” određenog stava, izjave, mišljenja, pošto isti često važe “od danas do sutra”, odnosno dok se pod uticajem nekog od faktora ne – modifikuju.
Sličan je slučaj i sa zvaničnim stavom o GMO hrani, pa smo za početak dobili modifikovano mišljenje resornog mišljenja, a uskoro nam stiže i modifikovana hrana. Sem, ako se zvaničan stav nadležnih ponovo ne izmeni.
Sa druge strane, stavovi običnih građana su znatno čvršći i ne menjaju se tako lako, makar kad je reč o GMO hrani. Agencija KLIPING je u periodu 21-27. oktobar pratila komunikaciju srpskih korisnika Twittera na temu GMO hrane i došla do zaključka da je ogromna većina korisnika ove društvene mreže “protiv”.
U posmatranom periodu, zabeležena je 1150 objava u kojoj su pomenuti GMO proizvodi, od čega je 92% bilo negativno, 7% neutralno, a svega 1% je govorio pozitivno o GMO proizvodima, ali uglavnom u šaljivom kontekstu. Ukupan doseg tvitova je čak 2.554.015. osoba. Posebna pažnja posvećena je negativnim komentarima, iz kojih smo pokušali da izvučemo zaključak čemu se tačno korisnici društvenih mreža protive. Zaključak do koga smo došli je da je i u twittosferi prisutna opšta konfuzija po ovom pitanju – veliki broj korisnika je, na osnovu zbunjujućih izjava predstavnika nadležnih ministarstava, došao do netačnih zaključaka poput: GMO hrana je uslov za EU, Ministarstvo podržava slobodno gajenje GMO proizvoda i slično. Veoma mali broj korisnika je zaista razumeo predlog nadležnog ministarstva i komunicirao o aspektima budućeg zakona – dozvoljen uvoz GMO hrane, uz propisno obeležavanje, kao i mogućnost odobrenog gajenja određenih sorti GMO proizvoda.

Komunikacija srpskih korisnika Twittera na temu GMO hrane u periodu 21-27. oktobar

Protivnici GMO hrane mogu se svrstati u tri kategorije:

TEORETIČARI ZAVERE – Ova grupa je veoma homogena, glasna i napadna, a njihovi stavovi izazivaju ili strah ili podsmeh. Njihovi tvitovi su najnegativniji, a GMO hranu dovode u kontekst sa apokaliptičnim najavama poput “namernog trovanja ljudi od strane Monsanto kompanije”, “povećanja broja obolelih od raka”, “uništenja zasada organske hrane” i slično:

Njihovo protivljenje GMO hrani ne nailazi na pozitivan prijem kod većine korisnika društvenih mreža, pa se čak može reći da se postiže i suprotan efekat:

KOMIČARI – Ironija, sarkazam i smeh su dokazano jedno od najjačih oružja našeg naroda u borbi sa problemima, pa ni GMO “pošast” nije pošteđena toga. Humoristički kometari veoma često obesmišljavaju problem i izvrgavaju ga ruglu i podsmehu:

AGITATORI – Više od polovine protivnika GMO hrane, svoje mišljenje iznosi po “copy-paste” metodi, odnosno tvituje saopštenja organizacija i političkih subjekata sa čijim se stavovima slaže. Interesantno je koji su najglasniji govornici protiv GMO-a, pošto se radi o, kada je reč o drugim pitanjima, direktno suprotstavljenim ideologijama: Greenpeace i Zeleni Srbije kao ekološke organizacije, ali i Dveri i Demokratska stranka Srbije, kao desničarske i “anti-zapadne” partije.

Zaključak koji je moguće izvesti iz informacija plasiranih u toku prethodne sedmice, kao i iz stavova korisnika Twittera, je da po pitanju GMO hrane naizgled postoji jasan konsenzus o “štetnosti i potrebi zabrane uvoza i uzgajanja GMO proizvoda”, ali svaka dublja analiza pokazuje da vlada velika konfuzija, počevši od same Vlade i Ministarstava poljoprivrede i trgovine, pa do pojedinaca. Naravno, korisnici društvenih mreža nisu krivi za konfuzne i kontradiktorne stavove koje dobijaju iz domaćih i svetskih medija. Odgovornost je na Vladi i stručnoj javnosti da jasno predoči argumente “za i protiv”, na osnovu čega bi građani Srbije prestali da budu teoretičari zavera, komičari ili agitatori, već postali ono što se od njih (nas) i očekuje u jednoj demokratskoj državi – glasači koji će kreirati razumne stavove na osnovu prethodno iznetih argumenata stručnijih od nas.

Do tada, ovaj tvit najbolje oslikava trenutno mišljenje građana Srbije o GMO:

Назад

0 komentаrа

Dodаj komentаr