Novosti

Na 4. Konferenciji Društva Srbije za odnose sa javnošću »PRilika 2012« poslato više od 1.300 tvitova

Da je srpskim PR strućnjacima Twitter jako blizak kanal komunikacije, pokazalo se i tokom ovogodišnje konferencije PRilika 2012, na kojoj su učesnici aktivno komentarisali događanje u velikoj sali Kongresnog centra u Novom Sadu preko te društvene mreže. U samo dva dana sa #PRilika2012 na Twitter poslato je preko 1.300 tvitova, najviše njih preko web twitter aplikacija, a najveći broj tvitova sa mobilnih uređaja stigao je sa BlackBerry telefona. Najaktivniji tviteraši bili su @milosdjajic, @PRSrbija i @Lavche73.

Više na: http://www.kliping.rs/Prilika2012_twitter_prica.pdf

Назад

0 komentаrа

Dodаj komentаr