Novosti

Pratite blogove? Ako ne - vreme je da počnete!

Klasični mediji (štampa, TV, radio i web portali) uglavnom prenose iste vesti? Želite da čujete DRUGAČIJE mišljenje? Direktne stavove korisnika Vaših usluga, potencijalnih kupaca, "običnih" ljudi?


U poslednjih nekoliko godina sve više medijskih priča dolazi iz društvenih medija, sa blogova i foruma. Blog, kao izvor informacija, postaje sve bitniji faktor u kreiranju javnog mnjenja, pošto tu nema cenzure, ima malo (ili gotovo nimalo) naručenih tekstova i plasiranih informacija. Kada su blogovi u pitanju, dobar PR ne pomaže - jedino što se vrednuje je način kako pisac bloga doživljava vašu uslugu, javni nastup ili proizvod. A i sve više konzumenata medija za informacijama traga u svetu blogera, pošto zna da će tamo naći najiskreniju informaciju, najčešće iz prve ruke.

Zbog toga, po prvi put na našem tržištu praćenja medija, Kliping za vas uvodi u praćenje više desetina ili čak stotina blogova orijentisanih na profesiju kojom se bavite. Praćenjem blogova, bićete u kontaktu sa pravim reprezentima vaših "klijenata" - onim "najgrlatijima", čiji glas se daleko čuje i utiče na ostale. Za više informacija obratite se na prodaja@kliping.rs

Назад

0 komentаrа

Dodаj komentаr