Planiranje

kliping planning

Osim praćenja i analiziranja medija, ciklus informacija zahteva i određene druge usluge koje dopunjuju komunikacione izazove jedne organizacije. Ove usluge su najvažnije i najvrednije tokom faze planiranja ili pripreme za fazu planiranja. Planiranje obuhvata obiman uvid u prošle medijske događaje, pripremu različitih izveštaja, dnevne/nedeljne/mesečne preglede, kolekcije medija, kontakte sa novinarima i slično. Kroz celu mrežu usluga planiranja, naši partneri su potpuno opremljeni u realnom vremenu, kvalitetno, praktično upotrebljivim informacijama koje su svakoj organizaciji potrebne za komunikaciju.

Planiranje se za vas odvija uz pomoć Klipngovih originalnih alata, prilagođenih vašim željama i potrebama i prirodi vašeg posla. Savremena e-rešenja na koja se možete osloniti su samo sredstvo ostvarivanja vaših ciljeva, uključujući i odličnu komunikaciju.