Profil

 

Kliping je savremena kompanija sa dugom tradicijom na polju praćenja i analize medija, kao i profesionalne podrške svima onima koji imaju bilo kakve odnose sa medijima. Uz naše partnere stvaramo obimnu mrežu usluga potrebnih svim organizacijama za uspešno upravljanje medijskim informacijama.

Kliping je suštinski najsavremnije tehnološko rešenje u našoj profesiji. Široka i efikasna WebKliping platforma je sinonim za ceo niz usluga koje obuhvata vaš posao sa medijima. Kliping MAP model znači da možete sve da obavite brzo, efikasno, i na jednom mestu. 

Kliping čine ljudi, nosioci znanja i tvorci budućnosti na polju praćenja medija, analize i planiranja. Svakog dana skoro 100 zaposlenih teži ka odličnosti u radu, jer nas obavezuje odgovornost prema našim klijentima. Vaše želje su naš vodič.

Mi prevazilazimo granice, razmišljamo globalno a delamo regionalno.

Jadranska regija

 

Kliping d.o.o. je najveća slovenačka kompanija koja se profesionalno bavi menadžmentom medijskih informacija. Ograničenja domaćeg tržišta i prilike na širem geografskom području doveli su do obimne regionalne integracije. MCA grupa je samim tim vodeći pružalac usluga ove vrste u zemljama istočne Evrope, sa sopstvenim agencijama u Sloveniji, Hrvatskoj, Srbiji, Bosni i Hercegovini i Makedoniji.

 

FIBEP

Takođe, delimo znanje i iskustvo sa ostalim članicama Međunarodnog saveza pres kliping usluga (International Federation of the Press Clipping Services – FIBEP.) Istaknuto društvo globalnih agencija stara se o visokim profesionalnim standardima i garantuje da ćemo svoje usluge pružati na najvišem nivou u skoro svim zemljama sveta.

 

AMEC

Međunarodna asocijacija za merenje i evaluaciju komunikacija (The International Association for the Measurement and Evaluation of Communication – AMEC) je sinonim za visoke standarde i originalna rešenja na polju merenja i evaluacije komunikacija. AMEC predstavlja važnu referencu za pravce našeg profesionalnog rada i razvoja, što dalje potvrđuju brojni uspešni slučajevi i zadovoljni klijenti.