Video zid znanja

Mi u Klipingu uvek tragamo za zanimljivim zaključcima i saznanjima. Uvereni smo da možemo još puno toga novog da naučimo. Volimo da razgovaramo sa stručnjacima, koji nam poveravaju svoja iskustva i znanje. Sa radošću Vas pozivamo da i sami pogledate intervjue koje smo pripremili.

Kliping intervju sa Aleksandrom Bećićem (portal Kolumnista.com)

Koliki je značaj novih medija za kreiranje javnog mnjenja? Na koji način blogovi i nezavisni informativni web sajtovi funkcionišu i zbog čega su oni značajni za informisanje javnosti? Koja je razlika između mainstream i nezavisnih medija? Da li internet informisanje ima budućnost ili je to trenutni trend?

Odgovore na ova pitanja (a i još po koje) možete da čujete od novinara Aleksandra Bećića, urednika nezavisnog informativnog portala Kolumnista.com

II. deo razgovora: http://www.youtube.com/watch?v=H9ZKmT_6HpM

Tvitomanija

U Novom Vinodolskom (Hrvatska) od 8. do 12. maja održaće se regionalna konferencija o društvenim mrežama, pod nazivom Tvitomanija! I Kliping će biti tamo! Predstavićemo svoja rešenja i iskustva iz oblasti praćenja i upravljanja objavama na društvenim mrežama. Zajedno sa vama razmotrićemo zašto su društvene mreže prisutne u svim sferama javnog i poslovnog života  i šta na njima možemo pa i moramo raditi. O programu možete više saznati tu: http://tvitomanija.me/program/

Sa Minom Smiljanić, promoterkom Tvitomanije, napravili smo i kratak intervju: TVITOMANIJA – DRUŠTVENE MREŽE ZA POSAO I ŽIVOT

 

O značaju praćenja medija

Dr Dejan Verčić je suosnivač kompanije za komunikacijski menadžment Pristop i redovni profesor za odnose sa javnošću na Fakultetu za društvene nauke u Ljubljani. Sa njim smo pričali o značaju praćenja medija.

 

 

O važnosti praćenja medija za kompanije pričali smo i sa Bojanom Jelačinom, direktorom agencije Pristop u Srbiji.

O etici u odnosima sa javnošću

Dr. Jon White, počasni profesor na Kardifskom univerzitetu i konsultant u oblasti menedžmenta i organizacionog razvoja, odnosa sa javnošću u javnom i privatnom sektoru. Na konferenciji o odnosima s javnošću na Bledu (Bledcom 2012) razgovarali smo sa njim o budućnosti PR-a i o tome koja etička pitanja postavljaju novi mediji.

 

Društveni mediji i promene u PR

Dr Donald K. Wright, profesor na Univerzitetu u Bostonu, poslednjih nekoliko godina se bavi promenama koje odnosi s javnošću doživljavaju zbog digitalnih i društvenih medija.

Jerry Swerling direktor je centra za PR istraživanja u  školi Annenberg na Univerzitetu Južne Kalifornije. Sa njim smo o promenama, koje novi mediji donose za PR i brendove, popričali na ovogodišnjem BledComu, akademskoj konferenciji za odnose s javnošću.

Interne komunikacije

Dr Alan Freitag nam je kazao kakav je značaj internog komuniciranja u kompanijama i kakva je pozicija odnosa s javnošću u kontekstu internih komunikacija.